måndag 6 februari 2012

Lycka är att få ta del av andras förändring.

Alla säger att det går inte att lära sig av andras misstag. Det ligger mycket i det påståendet.
Samtidigt är jag övertygad om att andra personer och deras levnadsberättelser kan ge oss lärdomar.
Samtal med andra kan få oss att bli medvetna om vilka vägar vi tar i livet och vilka cirklar som behöver rubbas.

En person kan genom sitt levnadssätt fungera som en mentor eller råmodell på hur jag vill vara eller leva mitt liv. Vissa människor ger bara energi. Det är en gåva att få ta del av andra personers insikter och förändringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar